INFORMACJA
W dniu 2 kwietnia 2008 r. o godz. 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Pabianicach, przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A, I piętro , Gabinet Wicestarosty, odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Konstantynowie Łódzkim, obręb K-1, Ignacew, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 46/2 o pow. 0,3600 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, objętej Kw Nr LD1P/00044041/6. Do uczestnictwa w przetargu zostały dopuszczone 2 osoby, 1 osoba nie została dopuszczona do uczestnictwa w przetargu. Cena wywoławcza 360 000 zł Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 367 200 zł puls 22% podatku VAT Nabywcą wyżej wymienionej nieruchomości jest Pani Teresa Bartoszek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PPH TERRI.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wynik I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Konstantynowie Łódzkim
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:04.04.2008 13:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:04.04.2008 13:52