Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z późn. zmian.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków bytowo-gospodarczych z przydomowej oczyszczalni ścieków położonej w Światnikach 41a do rzeki Wrzącej w km 9+730 oraz przebudowę lewej skarpy rzeki w km 9+730 poprzez zamontowanie wylotu o śr. 110.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi do dnia 16.05.2008r. w tut. Wydziale.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6223 10 08 - odprowadzenie oczyszczonych ścieków do rzeki Wrzącej w km 9+730 w Światnikach gm. Pabianice
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:07.05.2008 13:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:07.05.2008 13:41