Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.01r.Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z 2005r. z późn. zmian.) Starosta Pabianicki informuje o wszczęciu na wniosek Gminy Pabianice z siedzibą w Pabianicach ul. Torowa 21, woj. łódzkie, postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia wodociągowego zlokalizowanego w Żytowicach, gm. Pabianice (dz. nr ew. 130) poprzez studnie nr 1 i 2 ujmujące górnokredowe pietro wodonośne i wprowadzanie do ziemi (rowu melioracyjnego) wód popłucznych.
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentami oraz wnieść uwagi w sprawie do dnia 31.05.2008r. w tut. Wydziale.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6223 11 08 - pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w Żytowicach gm. Pabianice
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:13.05.2008 12:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:13.05.2008 12:34