Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z 2005r. z późn. zmian.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla POL-NET S. Cieślak, P. Pawłowski, Z. Rybczyński Spółka Jawna na wykonanie przejścia kablem światłowodowym w rurze osłonowej o śr. 80 nad korytem rzeki Dobrzynki w km 6+408 w Pabianicach ul. Grobelna.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi do dnia 18.07.2008r. w tut. Wydziale.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6224 11 08 wykonanie przejścia kablem światłowodowym nad korytem rzeki Dobrzynki w km 6+408 w Pabianicach.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:15.07.2008 13:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:15.07.2008 13:45