Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z 2005r.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje  o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Piotra Rozenberga na:
1. wykonanie 6 stawów ziemnych wraz budowlami towarzyszącymi na działkach nr ew. 283 i 284 w miejscowości Drzewociny gm. Dłutów
2. przebudowę rowu R-A w obrębie działek Nr 283 i 284 poprzez jego pogłębiebie i wyprofilowanie przekroju poprzecznego oraz wykonanie przepustu typu P/60, typu PP/60 oraz bystrza,
3. wykoanie w obrębie działek Nr 283 i 284 nowych rowów R-A1, RA2 wraz z przepustami typu P/60, typu PP/60 i bystrzem, R-A2/1, R-A3, R-A4,
4. piętrzenie wody:
- w stawie Nr 1 za pomocą mnicha typu M-N-1-1 do rzędnej 188,10 m npm
- w stawie Nr 3 za pomocą mnicha typu M-N-1-1 do rzędnej 187,10 m npm
- w stawie Nr 4 za pomoca mnicha typu M-N-1-1 do rzędnej 186,10 m npm
- w stawie Nr 5 za pomocą mnicha typu M-N-1-1 do rzędnej 186,35 m npm
- w stawie Nr 6 za pomocą mnicha typu M-N- 1-1 do rzędnej 186,25 m npm
- na rowie R-A w km 1+552 do rzędnej 186,12 m npm
- na rowie R-A2 w hm 1+50 do rzędnej 187,20 m npm
5. pobor wody z rowów R-A i R-A1 do napełnienia stawów Nr 1-4
6. odprowadzenie wody raz w roku w przypadku prac konserwacyjnych lub naprawczych z jednego ze stawów Nr 1-4 (układ niezależny) lub łącznie ze stawów Nr 5 i Nr 6 (układ paciorkowy)
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagui do dnia 25.07.2008r. w tut. Wydziale.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6224 12 08 - wykonanie 6 stawów ziemnych wraz z budowlami towarzyszącymi na działkach nr ew. 283 i 284 w Drzewocinach gm. Dłutów.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:15.07.2008 13:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:15.07.2008 13:51