Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z 2005r.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Dłutów na wykonanie przebudowy:
1. rowu melioracyjnego nr 1 w km 0+120 w miejscowości Kuźnica gm. Zelów,
2. cieku bez nazwy w km 0+462 w miejscowości Kuźnica gm. Zelów,
3. rowu nr 3 w km 0+660 w miejscowości Drzewociny gm. Dłutów
4. rzeki Jesionki w km 1+340 w miejscowości Drzewociny gm. Dłutów
5. rowu melioracyjnego nr 5 w km 1+237 w miejscowości Drzewociny gm. Dłutów
6. rowu melioracyjnego nr 6 w km 0+600 w miejscowości Drzewociny gm. Dłutów
poprzez zamiontowanie nowych przepustów żelbetowych w ciągu drogi gminnej Drzewociny - Kuźnica.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z ooperatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi do dnia 08.08.2008 w tut. Wydziale. 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6224 9 08 - przebudowa rowów, cieków bez nazwy i koryta rzeki Jesionki poprzez zamontowanie nowych przepustów żelbetowych w ciągu drogi gminnej Drzewociny-Kuźnica.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:22.07.2008 11:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:22.07.2008 11:45