Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 z 2005r. poz. 2019 z późn. zmian.) Starosta Pabianicki informuje o wszczęciu na wniosek Pana Witilda Kowara, postępowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z dwóch studni S-1 i S-2 ujmujących czwartorzędowe piętro wodonośne do celów socjalno-bytowych i technologicznych (pompa cieplna), które zlokalizowane są w Pabianicach, ul. Partyzancka 195/197 działki nr ew. 45/8 i 45/9.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6223 5 06 08 - zmiana pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z dwóch studni w Pabianicach ul. Partyzancka 195/197
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:19.08.2008 10:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:19.08.2008 10:14