Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z późn. zmian.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postepowania wodnoprawnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu deszczowego o śr. 600 w km 6+055 rzeki Dobrzynki w Pabianicach oraz odprowadzenie ścieków deszczowych z terenu ulic: Warszawska, Gdańska i Garncarska w Pabianicach do rzeki Dobrzynki w km 6+055 ww. wylotem.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi do dnia 19.09.2008r. w tut. Wydziale.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawioadomienie 6223 18 08 - wykonanie wylotu deszczowego w km 6+055 rzeki Dobrzynki w pabianicach oraz odprowadzenie ścieków deszczowych.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:04.09.2008 08:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:04.09.2008 08:52