Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239  poz. 2019 z późn. zmian) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków deszczowych z terenu ulicy Sportowej i polnej w miejscowości Dłutów do rzeki Jesionki w km 10+150 projektowanym wylotem o śr. 315 mm.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi do dnia 15.09.2008r. w tut. Wydziale.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6223 17 08 - odprowadzenie ścieków deszczowych z terenu ulic Sportowej i Polnej w Dłutowie do rzeki Jesionki w km 10+150.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:05.09.2008 14:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:05.09.2008 14:40