Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18/.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z późn. zmian.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postepowania wodnoprawnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Konstantynów Łódzki na odprowadzenie ścieków deszczowych z terenu ulic: Lutomierskiej, Klonowej, Sasankowej i Wrzosowej w Konstantynowie Łódzkim do rowu RN-7 w km 0+150 zlokalizowanego na działce nr ew. 43 obr. K-3 w Konstantynowie Łódzkim wraz z przebudową rowu poprzez wykonanie wylotu o śr. 800 w km 0+150 i jego pogłębienie.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi do tut. Wydziału do dnia 09.10.2008r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6223 15 08 - odprowadzenie ścieków deszczowych z terenu ulic; Lutomierskiej, Sasankowej, i Wrzosowej w Konstantynowie Łodzkim do rowu RN-7 w km 0+150
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:01.10.2008 14:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:01.10.2008 14:19