Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z późn. zmian.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postepowania wodnoprawnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Konstantynów Łódzki na odprowadzenie ścieków deszczowych z terenu ulic: Mickiewicza i Sienkiewicza w Konstantynowie Łódzkim do rzeki Jasieniec w km 0+310 wylotem o śr. 800 zlokalizowanym na działce nr ew. 136 obr. K-8 w Konstantynowie Łódzkim.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi do dnia 09.10.2008r. w tut. Wydziale.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6223 16 08 - odprowadzenie ścieków deszczowych z terenu ulic Mickiewicza i Sienkiwicza w Konstantynowie Łódzkim do rzeki Jasieniec w km 0+310
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:01.10.2008 14:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:01.10.2008 14:32