Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 20019 z 2005r. z późniejszymi zmianami) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postepowania wodnoprawnego w sprawie zmiany zapisu w punktach 1 i 2 Decyzji Nr 420/05 z dnia 26.10.2005r. poprzez zastąpienie nazwy "BIOPAN 250" nazwą PROX 2xSX-P-150.
Powyższe spowodowane jest zaprzestaniem produkcji oczyszczalni typu Biopan. Wprowadzana zmiana dotyczyć będzie jedynie zmiany nazwy oczyszczalni Biopan na Prox. Wszystkie inne parametry oczyszczalni są zgodne z wydanym pozwolenie wodnoprawnym.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi do dnia 31.10.2008r. w tut. Wydziale.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6223 10 2003-2008 - zmiana zapisu decyzji Nr 420/05 wydanej dla Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:31.10.2008 09:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:31.10.2008 09:27