Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z 2005r. z późn. zmian.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postepowania wodnoprawnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Marioli i Jana Matyjaszczyków na:
1. wykonanie stawu ziemnego wraz z budowlami towarzyszącymi na działkach nr ew. 254 i 257 w miejscowości Jadwinin gm. Pabianice,
2. przebudowę rowu R-B w km 0+352 w obrębie działki nr ew. 254 w Jadwininie poprzez zamontowanie wlotu o śr. 30 cm oraz w km 0+302 w obrębie działki nr ew. 257 w Jadwininie poprzez zamontowanie wylotu o śr. 30 cm,
3. pietrzenie wody w rowie R-B do rzędnej 187,45 m npm,
4. pobór wody z rowu R-B w km 0+352 do napełnienia stawu,
5. odprowadzenie wody raz na 10-15 lat w przypadku prac konserwacyjnych stawu do rowu R-B w km 0+302.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi do dnia 17.11.2008r. w tut. Wydziale. 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6224 18 08 - budowa stawu na działkach nr ew. 254 i 257 w miejscowości Jadwinin gm. Pabianice.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:31.10.2008 12:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:31.10.2008 12:46