Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

jednostki budżetowej/zakładu budżetowego/gospodarstwa
pomocniczego/funduszu celowego nieposiadającego osobowości
prawnej/jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za III kwartał 2008 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Iza Kurpesa
Data publikacji:24.11.2008 09:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Iza Kurpesa
Data aktualizacji:24.11.2008 09:51