uchwała Nr

z dnia

w sprawie

XI/79/07

28-06-2007 określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy
- Ordynacja podatkowa

XI/80/07

28-06-2007 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2007 r.

XI/81/07

28-06-2007 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2007 rok

XI/82/07

28-06-2007 aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
dla Powiatu Pabianickiego na lata 2004 - 20

XI/83/07

28-06-2007 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2007 rok
w związku z realizacją projektu "Przebudowa ulicy Rypułtowickiej w Pabianicach"

XI/84/07

28-06-2007 likwidacji zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2007 r.

XI/85/07

28-06-2007 uchylenia Uchwały Nr XXVI/64/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 25 września 2003 roku w sprawie utworzenia Samodzielnego Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pabianicach

XI/86/07

28-06-2007 wydania opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej
w Pabianicach dotyczącej ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pabianicach

XI/87/07

28-06-2007 wydania opinii do projektu uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego dotyczącej ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "PABIAN-MED" w Pabianicach

XI/88/07

28-06-2007 zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół
i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki w 2007 roku.

XI/89/07

28-06-2007 zmiany Uchwały Nr VII/55/07 Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie określenia zadań
i wysokości środków na ich realizację w 2007 roku, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

XI/90/07

28-06-2007 likwidacji przyjęcia sprawozdania z realizacji "Powiatowego planu gospodarki odpadami" za okres 2004-2006.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w czerwcu 2008 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:10.12.2008 08:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:10.12.2008 08:12