uchwała Nr

z dnia

w sprawie

VIII/60/07

02-04-2007 wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego

VIII/61/07

02-04-2007 zmiany uchwały w sprawie wyboru przewodniczących
i wiceprzewodniczących komisji stałych

VIII/62/07

02-04-2007 zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych

VIII/63/07

02-04-2007 wyboru kandydata na członka Stałej Konferencji Współpracy i jego stałego zastępcy

VIII/64/07

26-04-2007 przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2006 rok oraz w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Pabianickiego za 2006 roku

IX/65/07

26-04-2007 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2007 rok

IX/66/07

26-04-2007 określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy
- Ordynacja podatkowa

IX/67/07

26-04-2007 przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu Pabianickiego dotyczącego realizacji współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2006

IX/68/07

26-04-2007 zamiaru likwidacji Powiatowego Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Konstantynowie Łódzkim, ul. Kilińskiego 75

IX/69/07

26-04-2007 przekazania prowadzenia szkół z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. mjr pil. Władysława Szcześniewskiego w Widzewie

IX/70/07

26-04-2007 aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Pabianickiego na lata 2004 - 2007

IX/71/07

26-04-2007 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2007 roku

IX/72/07

26-04-2007 zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2007 roku

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w kwietniu 2007 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:10.12.2008 08:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:10.12.2008 08:54