Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z późn. zmian.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postepowania wodnoprawnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Wioletty i Janusza Morawskich  na pobór wód ze studni Nr 1 na działce nr 14 w Rydzynach na potrzeby wodne stawu, zlokalizowanego na ww. działce za pomocą projektowanego wylotu o śr. 80 wykonanego w skarpie stawu.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać sie z operatem oraz wnieść uwagi do dnia 31.12.2008r. w tut. Wydziale.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6223 28 08 - pobór wody ze studni Nr 1 w Rydzynach na działce nr ew. 14 na potrzeby wodne stawu .
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:18.12.2008 14:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:18.12.2008 14:44