Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z późn. zmian.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Konstantynów Łódzki na odprowadzanie ścieków deszczowych i roztopowych z ulic: Kościelnej, Langiewicza, Ks. Janika, Łąkowej w Konstantynowie Łódzkim projektowanym wylotem o śr. 1000 do rzeki Łódki w km 3+132 oraz przebudowy rowu R-N34 poprzez wykonanie przepustu pod ulicą Łąkową w Konstantynowie Łódzkim.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi do dnia 14.09.2009r. w tut. Wydziale.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6223 25 09 - odprowadzenie ścieków deszczowych z ulic Kościelna, Langiewicza, Łąkowa do rzeki Łódki w Konstantynowie Łódzkim
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:07.09.2009 14:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak