Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z 2005r. z późn. zmian.), Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postepowania wodnoprawnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Konstantynów Łódź na:
1. rozbiórkę istniejącej kładki betonowej o świetle 3,0 m i długości 10 m usytuowanej na rzece Łódce w km 3+150 w ciągu ulicy Łąkowej w Konstantynowie Łódzkim,
2. przejście przepustem prefabrykowanym z blachy stalowej falistej typu "MULTIPLATE" VN6 o świetle poziomym B=3,61 m, wysokości H=2,61 m, długości: dołem 21,0 m, górą 12,65 m przez koryto rzeki Łódki od km 3+139,5 do km 3+160,5 w ciągu ulicy Łąkowej Konstantynowie Łódzkim,
3. przejście nad korytem rzeki Łódki, ponad przepustem: wodociągu Dn 200 w km 3+155, kabla energetycznego w km 3+146 i kabla oświetleniowego w km 3+154.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi do dnia 14.09.2009r. w tut. Wydziale.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6224 20 09 - przejście przepustem "MULTIPLATE" przez koryto rzeki Łódki w ul. Łąkowej w Konstantynowie Łódzkim.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:07.09.2009 14:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:07.09.2009 14:50