Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z 2005r. z późn. zmian.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie wydania pozwolonia wodnoprawnego dla Gminy Konstantynów Łódzki na:
1. rozbiórkę istniejącego mostu betonowego o świetle 3,0 m i długości 10 m usytuowanego na rzece Łódce w km 3+800 w ciągu ulicy Kościelnej w Konstantynowie Łódzkim,
2. przejście przepustem prefabrykowanym z blachy stalowej falistej typu "MULTIPLATE" VN6 o świetle poziomym B=3,61 m, wysokość H=2,61 m, długość: dołem 21,0 m, górą 12,65 m przez koryto rzeki Łódki od km 3+785 do km 3+805 w ciągu ulicy Kościelnej w Konstantynowie Łódzkim,
3. przejście nad korytem rzeki Łódki ponad przepustem: wodociągu Dn 200 w km 3+799,5, gazociągu Dn 160 w km 3+791 i kabla energetycznego w km 3+798,8.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi do dnia 14.09.2009r. w tut. Wydziale.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6224 21 09 - przejście przepustem MULTIPLATE przez koryto rzeki Łódki w ciągu ul. Kościelnej w Konstantynowie Łódzkim
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:07.09.2009 15:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:07.09.2009 15:03