Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z 2005r. z późn. zmian.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Konstantynów Łódź na:
1. rozbiórke istniejącego mostu betonowego o świetle 3,0 m i długości 10 m usytuowanego na rzece Łodce w km 4+397 w ciągu ulicy Cegielnianej w Konstantynowie Łódzkim,
2. przejście przepustem prefabrykowanym z bachy stalowej falistej typu MULTIPLATE" VN 5 o świetle poziomym B=3,35 m wysokości H=2,19 m długości: dołem 20,10 m, górą 13,65 m przez koryto rzeki Łódki od km 4+387 do km 4+407 w ciągu ulicy Cegielnianej w Konstantynowie Łodzkim,
3. przejście nad korytem rzeki Łódki, ponad przepustem: wodociągu Dn 200 w km 4+392,5, kabla energetycznego w km 4+395,5, kabla oświetleniowego w km 4+395 i kabla teletechnicznego w km 4+396.
Osoby zainteresowane w sprawie moga zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi do dnia 14.09.2009r. w tut. Wydziale.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6224 22 09 - przejście przepustem MULTIPLATE przez koryto rzeki Łódki w ul. Cegielnianej w Konstantynowie Łódzkim
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:07.09.2009 15:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:07.09.2009 15:15