Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo Wodne (Dz. U. nr 239 poz. 2019
z 2005 r z późniejszymi zmianami) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postepowania wodnoprawnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Konstantynów Łódzki na: 1. wykonania urządzeń wodnych składających się z czterech modułów skrzynek rozsączających AZURA o wymiarach 0,50 x 1,0 x 0,4 m każda, zlokalizowanych przy projektowanych boiskach sportowych na działkach nr ew. 262/1, 262/2, 262/3, 262/4 przy Szkole Postawowej nr 5 w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Sadowej 5/7 w następującym układzie: - wzdłuż północnej krawędzi boiska do piłki noznej moduł 48 szt. skrzynek ułożonych w jednym rzędzie na poziomie 1,0 m ppt o długości 48,0 m i poj. całk. 9,6 m3, - pomiędzy boiskiem do piłki noznej, a boiskiem wioelofunkcyjnym moduł 46 szt. skrzynek ułozonych w dwóch rzędach na poziomie 1,0 m ppt o długości 23,0 m i poj. całk. 9,2 m3, - wzdłuż zachodniej krawędzi boiska
do piłki nożnej moduł 32 szt.skrzynek ułożonych w dwóch rzędach na poziomie 1,0 m ppt.
o długości 16,0 m i poj. całk. 6,4 m3, - wzdłuż południowej krawędzi boiska wielofunkcyjnego moduł 29 szt. skrzynek ułożonych w jednym rzędzie na poziomie 1,0 m ppt o długości 29,0 i poj. całkowitej 5,8 m3, 2. szczególne korzystanie z wód poprzez wprowadzanie do ziemi poprzez skrzynki rozsączające ścieków deszczowych z powierzchni projektowanych boisk. Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem oraz wnieść uwagi do dnia 22.09.2009r. w tut. Wydziale.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6224 25 09 - wprowadzanie do ziemi poprzez skrzynki rozsączające ścieków deszczowych z powierzchni projektowanych boisk w Konstantynowie ul. Sadowa 5/7
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:18.09.2009 13:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:18.09.2009 15:21