Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 z 2005r. poz. 2019 z późn. zmianami) Starosta Pabianicki informuje o wszczęciu na wniosek Pana Marka Lewandowskiego PPHU "DELTA" w Ksawerowie gm. Pabianice, pow. Paabianice, woj. łodzkie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z jednej studni głębinowej zlokalizowanej w Ksawerowie przy ul. Łaskiej 9 (dz. nr 1759/1) ujmującej czwartorzędowe piętro wodonośne.
W terminie do 20.10.2009r. w sioedzibie tut. Wydziału można zapoznać sie z dokumentami oraz wnieść uwagi w sprawie.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6223 28 09 - pobór wód podziemnych ze studni w Ksawerowie dziłka nr ew. 1759/1
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:14.10.2009 15:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:14.10.2009 15:49