Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z 2005r. z późn. zmian.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Wojciecha  Kabzy na wykonanie urządzeń wodnych takich jak:
1. drenaż opaskowy na działkach nr ew. 850 i 851 we wsi Dobroń Poduchowny gm. Dobroń
2. wylot o śr. 100 mm w skarpie rowu R-M2 w km 0+225 zlokalizowanego w ciągu ulicy Zielonej w Dobroniu Poduchownym,
oraz na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzenie wód gruntowych za pomocą drenażu opaskowego do rowu R-M2 w km 0+225 zlokalizowanego w ciągu ulicy Zielonej w Dobroniu Poduchownym.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi do dnia 16.11.2009r. w tut. Wydziale.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6224 28 09 - wykonanie drenażu opaskowego na działkach nr ew. 850 i 851 we wsi Dobroń Poduchowny i odprowadzenie wód gruntowych do rowu.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:27.10.2009 14:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:27.10.2009 14:10