Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ

jednostki budżetowej/zakładu budżetowego/
gospodarstwa pomocniczego/funduszu celowego nieposiadającego
osobowości prawnej/dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Iza Kurpesa
Data publikacji:27.10.2009 14:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Iza Kurpesa
Data aktualizacji:27.10.2009 14:30