Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z późn. zmian.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatu Pabianickiego na odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z przebudowywanej drogi powiatowej nr 3709E - ul. Kilińskiego w Kazimierzu gm. Lutomiersk na odcinku od skrzyzowania z drogą wojewódzką nr 710 do skrzyzowania z ul. Sienkiewicza do rowu melioracyjnego R1 projektowanymi wylotami o śr. 300 mm i o śr. 800 mm w hm 4+22 i 5+77, do odprowadzalnika D-1 projektowanym wylotem o śr. 300 mm w hm 2+90 oraz odbudowę rowu melioracyjnego R-1 i doprowadzalnika D1.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznac się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi do dnia 27.10.2009r. w tut. Wydziale.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zawiadomienie 6223 31 09 - odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z drogi powiatowej w Kazimierzu
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:12.11.2009 08:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:12.11.2009 08:03