Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.08.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z późn. zmian.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie wydania pozolenia wodnoprawnego dla EKOWALT S.C. na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z terenu firmy EKOWALT w Jadwininie projektowanym wylotem o śr. 200 mm do rowu R-A w km 3+220 zlokalizowanego na działce 214/7 oraz likwidacje sieci drenarskiej na działkach nr ew. 214/8 i 214/9.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi do dnia 30.11.2009r. w tut. Wydziale

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6223 32 09 - odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z terenu firmy EKOWALT w Jadwininie gm. Pabianice
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:12.11.2009 08:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:12.11.2009 08:12