Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (dz. U. Nr 239 poz. 2019 z późn. zmian.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatu Pabianickiego na:
1. odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z ulicy Jana Pawła II (na odcinku od ulicy Łódzkiej do ul. Zachodniej) w Ksawerowie, projektowanym wylotem o śr 800 mm do rowu przydrożnego w km 0+118 w ulicy Łódzkiej,
2. przebudowę rowu przydrożnego poprzez:
- zamontowanie wylotu o śr 800 mm w km 0+118,
- pogłębienie średnio o 0,50 m,
- umocnienie płytami betonowymi korytkowymi.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu od dnia otrzymania zawiadomienia w tut. Wydziale.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6223 34 09 - odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z ulicy Jana Pawła II w Ksawerowie do rowu przydrożnego
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:11.12.2009 13:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:11.12.2009 13:34