Zgodnie z art. 127 ust. 6 z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z późn. zmian.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatu Pabianicach  na odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z ulicy Nowotki w Ksawerowie, projetowanym wylotem o 300 mm do rzeki Gadki i w km 2+680 zlokalizowanym w ulicy Wschodniej.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia w tut. Wydziale.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6223 36 09 - odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z ulicy Nowotki w Ksawerowie do rzeki Gadki w km 2+680
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:11.12.2009 13:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:11.12.2009 13:43