Pabianice, dnia 14.12.2009r.


 GG.7011-115/09


 OGŁOSZENIE


 Starosta Pabianicki wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż podnośnika hydraulicznego:


 1. cena wywoławcza podnośnika 920 zł ( słownie: dziewięćset dwadzieścia złotych ) 2. oferty
w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ podnośnik ” z podaniem ceny nabycia z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych przyjmowane będą do dnia 11.01.2010 r. w Starostwie Powiatowym w Pabianicach, ul. Piłsudskiego
2 , Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pawilon C, piętro I , pokój 103.
3. oferty niższe niż 920 zł nie będą rozpatrywane
4. otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.01.2010r. o godź. 10:00 w miejscu wymienionym w pkt.2,
w obecności Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Pana Sławomira Jakubowskiego i Inspektor w/w wydziału Pani Dominiki Jasnos – Rygiel ( z otwarcia ofert zostanie sporządzony protokół ), przy składaniu ofert nie obowiązuje wpłata wadium
5. w przypadku identycznych ofert cenowych zostanie przeprowadzona dodatkowa licytacja, której warunki określą osoby wymienione w pkt. 4
6. wydanie podnośnika nastąpi bezzwłocznie po zapłacie ceny nabycia w formie protokołu zdawczo – odbiorczego. Cena nabycia powinna być wpłacona w kasie Starostwa Powiatowego w terminie
7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu
7. oględziny podnośnika odbędą się w dniu 08.01.2010r. o godź. 10:00 ( spotkanie przy wejściu
do Urzędu Gminy Ksawerów ).

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie przetargu na sprzedaż podnośnika hydraulicznego
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Elżbieta Czekalska
Data publikacji:14.12.2009 13:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Elżbieta Czekalska
Data aktualizacji:14.12.2009 13:58