Pabianice, dnia 29 grudnia 2009 r.

GG.7221 – 17/08

 Wg rozdzielnika

 W związku z toczącym się przed Starostą Pabianickim postępowaniem administracyjnym w sprawie zwrotu nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 137/13 położonej w Łodzi przy ul. Podgórnej 61/ul. Broniewskiego 38 – przepraszam za niemożność dotrzymania terminu określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) co spowodowane jest szczególnie skomplikowanym charakterem sprawy.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 § 1 K.p.a., wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31 marca 2010 r.

 Otrzymują:
1. Teodora Szkudlarek
2.Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
3.Ryszard Bogucki
4.Irena Bogucka
5.Halina Cerbin
6.Paweł Cerbin
7.Anna Grabarczyk
8.Józef Grabarczyk
9.Roman Hołys
10.Tadeusz Kaczmarek
11.Wiesława Kaczmarek
12.Adam Kamecki
13.Iwona Kamecka
14.Janina Korczyk
15.Genowefa Kowalik
16.Tomasz Kozak
17.Jerzy Kuśmirek
18.Grażyna Kuśmirek
19.Bernard Mann
20.Regina Mann
21.Teresa Ratajczyk
22.Ryszard Ratajczyk
23.Maria Sidyk
24.Aleksander Sidyk
25.Elżbieta Sorys
26.Teresa Starosta
27.Franciszek Starosta
28.Arkadiusz Witczak
29.Kinga Witczak
30.Bogumił Zawadzki
31.Regina Ziółkowska
32.Józef Ziółkowski
33. Władysław Żarkowski
34.Zofia Żarkowski
35.Prezydent Miasta Łodzi
Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji
a/a
Do wiadomości:
1.Prezydent Miasta Łodzi wykonujący zadanie
z zakresu administracji rządowej
2. Spadkobiercy Janiny Miazek,
Zygmunta Fraszczyk oraz Anny Fraszczyk

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przedłużenie terminu załatwienia sprawy
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Elżbieta Czekalska
Data publikacji:29.12.2009 16:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Elżbieta Czekalska
Data aktualizacji:29.12.2009 16:41