Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z późn. zmian.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o:
I. wszczęciu postepowania wodnoprawnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Artura Wyrwasa na:
1. piętrzenie wody na istniejącym jazie  zlokalizowanym w km 74+256 rzeki Ner w Zygmuntowie do rzędnej 140,80 m npm
2. pobór wody z rzeki Ner do napędu turbin MEW w Zygmuntowie w ilości 5,0 m3/s
3. odprowadzenie wody z turbiny MEW w Zygmuntowie w ilości 5,0 m3/s
4. wykonanie urządzeń wodnych związanych z zamierzoną budową MEW w Zygmuntowie tj.:
- kanału dodprowadzającego wodę na MEW
- kanału zrzutowego
- wykonanie budowli pod urządzenia MEW
- likwidacje części odcinka rowu melioracyjnego na działce nr ew. 81 o dł. ok. 80 m i na działce nr ew. 82 o dł. 20 m,
- wykonanie rowu melioracyjnego na działce nr ew. 81 o długości ok. 90 m i na działce nr ew. 82 o dł. 20 m,
II. zatwierdzenie instrukcji gospodfarowania wodą dla MEW w Zygmuntowie. 
Osoby zainteresowane w sprawie moga zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienie w tut. Wydziale.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6223 38 09 - MEW w Zygmuntowie
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:09.02.2010 15:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:09.02.2010 15:27