Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z późn. zmian.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Dłutów na odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z ulicy Południowej w Dłutowie w następujący sposób:
- w km 0+000-0+251 projektowanym wylotem o śr. 400 do rzeki Jesionki w km 9+860 w Dłutowie
- w km 0+251-0+455 powierzchniowo do rowów przydrożnych w ulicy Południowej w Dłutowie oraz wykonanie nastepujących urządzeń wodnych:
- wylotu o śr. 400 w km 9+860 rzeki Jesionki w Dłutowie
- przebudowę rowów przydrożnych na działkach nr ew. 289 i 271 ul. Zielona w Dłutowie (na wysokości km 0+257 ulicy Południowej ) poprzez zamontowanie przepustu o śr 60 o długości L= 9,0 m, rzędna wlotu 216,59 m npm, rzędna wylotu 216,50 m npm.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia zawiadomienia w tut. Wydziale.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6223 5 10 - odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z ulicy ołudniowej w Dłutowie do rzeki jesionki i rowów przydrożnych
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:24.02.2010 10:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:24.02.2010 10:31