Z A W I A D O M I E N I E

Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa zawiadamia właścicieli działek zlokalizowanych po obu stronach ul. Karniszewickiej w Pabianicach, (na odcinku od ul. Torowej do ul. Wspólnej), o wydaniu przez Starostę Powiatu Pabianickiego decyzji nr 1/2010 znak: AB.7351-47/2010 z dnia 19.02.2010 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, obejmującej rozbudowę drogi gminnej – ul. Karniszewickiej w Pabianicach, na odcinku od ul. Torowej do ul. Karniszewickiej (z wyłączeniem skrzyżowania z ulicą Wspólną), na działkach ewidencyjnych o numerach: 162/36, 162/1, 557/1, 557/2, 98/1, 98/3, 98/5, 98/9, 98/10, 98/11, 98/12, 98/13, 98/14, 98/15, 234/3, 98/7, 237, 292/3, 292/1, 605/2, 605/1, 588/2, 588/4, 567/1, 567/2, 557/7, 557/12, 19/8.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego w terminie 14 dni, za pośrednictwem Starosty Pabianickiego, w siedzibie Starostwa Powiatowego - Wydział Architektury i Budownictwa, w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2. Pabianice, dnia 19.02.2010 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o zewzwoleniu na realizację inwestycji drogowej, tj. rozbudowę ul. Karniszewickiej
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Izabela Samonek
Data publikacji:24.02.2010 10:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:25.02.2010 12:58