Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U.Nr 239 poz. 2019 z poźniejszymi zmianami) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla PKN ORLEN na odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z terenu stacji paliw płynnych PKN ORLEN w Lutomiersku przy ul. 3-Maja 38 wylotem o śr. 150 do istniejącej niecki ziemnej na działce nr ew. 187 w Lutomiersku.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznac się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia zawiadomienia w tut. Wydziale.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6223 8 10 - odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z terenu stacji paliw płynnych PKN ORLEN w Lutomiersku przy ul. 3-Maja 38 do ziemi.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:19.03.2010 11:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:19.03.2010 11:58