ZAWIADOMIENIE

               Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa zawiadamia właścicieli działek położonych przy drogach publicznych, prowadzących przez Bychlew i Jadwinin, o wszczęciu postępowania w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, instalacji energetycznych, przyłącza wody, stacji podciśnieniowej, zbiornika podciśnieniowego, filtra biologicznego, instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie stacji podciśnieniowej we wsiach Bychlew i Jadwinin na działkach o nr ewid. 603, 191, 543, 544, 539, 494, 213/1, 66, 67, 72, 76, 78, 81, 80, 84, 196, 203, 207, 210, 220, 230, 239, 243, 246, 249, 252, 140, 333, 335, 353/1, 364, 362, 367, 383, 389, 435, 436, 472, 379, 487 .

                W związku z powyższym informuje się, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dot. w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2, wejście C, Wydział Architektury i Budownictwa.

 

 

Pabianice, 25.03.2010 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o zezwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Bychlew i Jadwininie
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Izabela Samonek
Data publikacji:25.03.2010 13:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Izabela Samonek
Data aktualizacji:25.03.2010 13:09