ZAWIADOMIENIE

           Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa zawiadamia właścicieli działek zlokalizowanych po obu stronach ulicy św. Jana w Pabianicach (na odcinku od ul. Partyzanckiej do ul. Karniszewickiej), o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przebudowy ulicy św. Jana w Pabianicach, na odcinku od ul. Partyzanckiej do ul. Karniszewickiej (dz. 196/3, 196/4 i 225/7).

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy, w Wydziale Architektury          i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2, bud. „C”, I piętro, pok. nr 106, codziennie w godz. pracy urzędu (od poniedziałku do piątku w godz.800- 1600 , wtorek w godz. 900- 1700).

 

 

Pabianice, dnia 25.03.2010 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o przebudowie ulicy Św.Jana w Pabianicach (od ul. Partyzanckiej do ul. Karniszewickiej)
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Izabela Samonek
Data publikacji:25.03.2010 13:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Izabela Samonek
Data aktualizacji:25.03.2010 13:54