Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z późn. zmian.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Caritas Archidiecezji Łódzkiej na odprowadzanie ścieków bytowych z projektowanej oczyszczalni BIOEKOL Mini 100 poprzez projektowany wylot o śr 200 do rzeki jesionki w km 0+250 w miejscowości Drzewociny gm. Dłutów.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni w tut. Wydziale.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6223 7 10 odprowadzanie scieków bytowych z projektowanej oczyszczalni BIOEKOL Mini 100 do rzeki Jesionki w Drzewocinach
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:06.04.2010 13:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:06.04.2010 13:41