Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z późniejszymi zmianami) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Andrzeja Furmana PPH "AFLOPA" na wykonanie wylotu i odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z terenu projektowanej Galerii Handlowej w rejonie ulic: Lipowa, Zamkowa, Grobelna do rzeki Dobrzynki w km 6+367 w Pabianicach.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia zawiadomienia w tut. Wydziale

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6223 10 10 - wykonanie wylotu i odprowadzenie ścieków deszczowych do rzeki Dobrzynki z terenu projektowanej Galerii Handlowej w Pabianicach
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:27.04.2010 15:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:27.04.2010 15:36