Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z późn. zmian.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Justyny Grabarz i Sylwestra Grabarz na wykonanie przebudowy rowu przydrożnego w pasie drogi powiatowej 3310E na działce nr ew. 244 w Mogilnie Dużym gm. Dobroń poprzez zamontowanie przepustu o śr. 30 cm i długości L=8,0 m na wysokości działki nr ew. 201/3.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienie w tut. Wydziale.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6224 11 10 - przebudowa rowu przydrożnego w pasie drogi powatowej 3310E w Mogilnie Dużym.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:25.05.2010 13:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:25.05.2010 13:58