Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z późn. zmian.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zdzisławy i Mieczysława małż. Agata na:
1. likwidację rowu otwartego przebiegającego w granicy działek nr ew. 96, 98 w Dłutowie,
2. wykonanie zbieracza drenarskiego o długości L=18,44 m i śr. 10 cm na działce nr ew. 98 wzdłuż działki nr ew. 96 w Dłutowie,
3. wykonanie w prawiej skarpie rzeki Jesionki w km 9+985 w Dłutowie wylotu W-1 o śr 12,5 cm na rzędnej dna 207,40 m npm,
4. odprowadzenie wód gruntowych do rzeki Jesionki wylotem o śr. 12,5 cm w km 9+985 w Dłutowie,
5. długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej o 07-08 m licząc od rzędnych terenu po adaptacji.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia w tut. Wydziale.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6224 12 10 - wykonanie urządzeń wodnych na działce nr ew. 98 w Dłutowie
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:27.05.2010 11:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:27.05.2010 11:37