Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 z 2005r. poz. 2019 z późn. zmian.) Starosta Pabianicki informuje o wszczęciu na wniosek Pabianickiej Fabryki Narzędzi PAFANA S.A. Pabianice ul. Warszawska 75 woj. łódzkie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów kredy górnej poprzez studnię nr 1 zlokalizowaną w Pabianicach przy ul. Warszawskiej 75 pow. pabianicki woj. łódzkie.
W siedzibie tut. Wydziału można zapoznać się z dokumentami oraz wnieść uwagi w sprawie do dnia 15.07.2010r.
Jednoczesnie informuję, że na podstawie art. 79 Kpa paragraf 1 (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zmian.) w dniu 13 lipca 2010r. o godz. 10.00 zostaną przeprowadzone oględziny na terenie ww. ujęcia w celu odniesienia się do wniosku.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6223 14 10 - pobór wód podziemnych ze studni w Pabianicach ul. Warszawska 75
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:07.07.2010 11:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:07.07.2010 11:32