Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z późn. zmian.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Krystyny i Henryka Chodasewicz na wykonanie przebudowy rowu przydrożnego w pasie drogi powiatowej nr 4911E przy ul. Wspólnej 54 w Pabianicach poprzez zamontowanie przepustu rurowego o śr. 40 cm i długości L=8,0 m, umożliwiającego wjadz na działke nr ew. 64 obręb 2 w Pabianicach.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia w tut. Wydziale.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6224 15 10 - przebudowa rowu przydroznego w pasie drogi powiatowej nr 4911E przy ul. Wspólnej 54 w Pabianicach
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:07.07.2010 13:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:07.07.2010 13:51