Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z późn. zmian.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi:
1. rozbiórke istniejącego mostu od km 0+500,45 do km 0+482,10 rzeki Pabiance w Pabianicach w ul. Kilińskiego,
2. wykonanie przejścia przepustem o przekroju prostokątnym i świetle 4,50 x 1,82 m i długości L=19,0 m przez koryto rzeki Pabianki od km 0+500,95 do km 0+481,60 w Pabianicach w ul. Kilińskiego,
3. rozbiórkę istniejących sieci podwieszonych do konstrukcji mostu w tym: - energetycznej SN w km 0+481,90, km 0+498,85, km 0+499,50, km 500,65 - teletechnicznej w km 0+482,75,
4. wykonanie przejścia przez rzekę Pabiankę w Pabianicach ul. Kilińskiego liniami:
- SN w rurach osłonowych HDPE typu Arot DVK160T w km 0+498,35 (4szt.) oraz w km 0+483,30 (3 szt.)
- teletechniki w rurach osłonowych HDPE typu Arot A120 PS w km 0+482,75 (4szt.)
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia w tut. Wydziale.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6224 14 10 - wykonanie przejscia przepustem przez koryto rzeki Pabianki w Pabianicach ul. Kilińskiego.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:12.07.2010 15:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:12.07.2010 15:36