Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. nr 239 poz. 2019 z późn. zmian.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi na:
1. rozbiórkę istniejącego przepustu w km 0+730,90 (oś przepustu) rzeki Pabianki w Bychlewie działka nr ew. 2/1 (przy granicy z działką nr ew. 35),
2. wykonanie przejścia przepustem o długości L=10,0 m świetle 1,50x1,50 m, spadku 1,3%, rzędna wlotu 181,64 m i rzędna wylotu 181,21 m npm, przez koryto rzeki Pabianki od km 0+725,90 do km 735,90 w Bychlewie, gm. Pabianice działka nr ew. 2/1 (przy granicy z działką nr ew. 35).
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia w tut. Wydziale.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6224 19 10 - wykonanie przejscia przepustem przez koryto rzeki Pabianki w km 0+730,90 w Bychlewie
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:09.08.2010 14:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:09.08.2010 14:56