Pabianice, dnia 15 września 2010 r.


INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. dz. 202/8 położonej w gminie Dobroń


 W dniu 07 września 2010 r. o godz. 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, przy ul. Piłsudskiego 2, w budynku A, I piętro, Gabinet Wicestarosty, odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w gminie Dobroń,
w obrębie 5 Dobroń Mały, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 202/8 o pow. 0,1358 ha, objętej księgą wieczystą KW SR1L/00043880/3, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Do uczestnictwa w przetargu zostało dopuszczonych pięć osób.
Osób niedopuszczonych - brak.
Cena wywoławcza – 21 000 zł. (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych)
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 27 600 zł. (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sześćset złotych)
Nabywcą w/w nieruchomości jest „CZWÓRKA” S.C., Urszula Dąbrowska, Jadwiga Otomańska, Danuta Prusisz z siedzibą w Dobroniu, ul. Sienkiewicza 1.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku przetargu dot. dz. 202/8 położonej w gminie Dobroń
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Elżbieta Czekalska
Data publikacji:15.09.2010 09:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Elżbieta Czekalska
Data aktualizacji:15.09.2010 09:39