Pabianice, dnia 15 września 2010 r.

INFORMACJA O WYNIKU III PRZETARGU
dot. dz. 16/2 położonej w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 1/3

 W dniu 15 września 2010 r. o godz. 1300 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, przy ul. Piłsudskiego 2, w budynku A, I piętro, Gabinet Wicestarosty, odbył się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 1/3, w obrębie P-7, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 16/2 o pow. 0,0577 ha, objętej księgą wieczystą KW LD1P/00049685/7, stanowiącej własność Skarbu Państwa. Liczba osób dopuszczonych do przetargu – brak.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak.
Cena wywoławcza – 462 000 zł. (słownie: czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące złotych)
Przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku III przetargu dot. dz.16/2 położonej w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 1/3
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Elżbieta Czekalska
Data publikacji:15.09.2010 14:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Elżbieta Czekalska
Data aktualizacji:15.09.2010 14:50