Pabianice, dnia 15 października 2010 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. dz. nr 2166/23 i nr 2166/24 położonych w Ksawerowie przy ul. Szkolnej


 W dniu 07 października 2010 r. o godz. 1500 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, przy ul. Piłsudskiego 2, w budynku A, I piętro, Gabinet Wicestarosty, odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ksawerowie przy
ul. Szkolnej, w obrębie 10 Ksawerów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2166/23
o pow. 0,1659 ha i nr 2166/24 o pow. 0,1658 ha, objętej księgą wieczystą KW LD1P/00035408/1, stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego.

Dot. dz. nr 2166/23
Liczba osób dopuszczonych do przetargu – brak.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak.
Cena wywoławcza za działkę nr 2166/23 – 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym.

Dot. dz. nr 2166/24
Do uczestnictwa w przetargu została dopuszczona jedna osoba.
Osób niedopuszczonych – brak.
Cena wywoławcza za działkę nr 2166/24 – 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 151 500 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych) plus 22% podatku VAT.
Nabywcą w/w nieruchomości jest Krzysztof Woszczak.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku I przetargu dot. dz. nr 2166/23 i 2166/24 położonych w Ksawerowie przy ul. Szkolnej
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Elżbieta Czekalska
Data publikacji:15.10.2010 08:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Elżbieta Czekalska
Data aktualizacji:15.10.2010 08:19