Pabianice, dnia 15 października 2010 r.

 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU dot. dz. 130/3 położonej w gminie Lutomiersk

W dniu 07 października 2010 r. o godz. 1400 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, przy ul. Piłsudskiego 2, w budynku A, I piętro, Gabinet Wicestarosty, odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w gminie Lutomiersk,
w obrębie 27 Wrząca, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 130/3 o pow. 0,4000 ha, objętej księgą wieczystą KW SR1L/00052423/8, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – brak.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak.
Cena wywoławcza – 110 000 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych).
Przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku I przetargu dot. dz. 130/3 położonej w gminie Lutomiersk w obrębie Wrząca
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Elżbieta Czekalska
Data publikacji:15.10.2010 08:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Elżbieta Czekalska
Data aktualizacji:15.10.2010 08:53