uchwała Nr

z dnia

w sprawie

I/1/10

02-12-2010 wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Pabianickiego

I/2/10

02-12-2010 wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Pabianickiego

I/3/10

02-12-2010 wygaśnięcia mandatu radnego

I/4/10

02-12-2010 wyboru Starosty Pabianickiego

I/5/10

02-12-2010 wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Pabianickiego

II/6/10

08-12-2010 wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego

II/7/10

08-12-2010 ustalenia składu osobowego komisji stałych

II/8/10

08-12-2010 wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji stałych

III/9/10

23-12-2010 uchylenia uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXVIII/445/10 z dnia 28 października 2010 roku w sprawie uchwalenia statutu Placówce Wielofunkcyjnej im. Al. Kamińskiego w Porszewicach

III/10/10

23-12-2010 uchwalenia statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. Al. Kamińskiego w Porszewicach

III/11/10

23-12-2010 Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Pabianickiego na lata 2010-2014

III/12/10

23-12-2010 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2010 rok

III/13/10

23-12-2010 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2010 rok

III/14/10

23-12-2010 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2010 rok

III/15/10

23-12-2010 ustalenia wykazu wydatków, które w 2010 roku nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego

III/16/10

23-12-2010 zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków na realizację w 2010 roku otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

III/17/10

23-12-2010 liwidacji szkół, które wchodziły w skład Zespołu Szkół Nr 6 w Widzewie ul. Szkolna 12a gm. Ksawerów

III/18/10

23-12-2010 ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Pabianickiego

III/19/10

23-12-2010 ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podrózy służbowych radnych Powiatu Pabianickiego

III/20/10

23-12-2010 przyjęcia "Ramowego Planu Pracy Rady Powiatu Pabianickiego" na 2011 rok

III/21/10

23-12-2010 zatwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Pabianickiego oraz planu kontroli i pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w grudniu 2010 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:04.01.2011 11:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:04.01.2011 11:15